Calaamada cudurka/cudurka

Calool xanuun

Magsjuka - somaliska

Calool xanuunku waa xanuun caadi ah oo si degdeg ah iskaga taga. Waxa laga yaabaa inaad yalaalugooto, matagto oo aad shuban yeelato. Waxa muhiim ah in cabitaan ka badan intii hore la cabo marka calooshu ku xanuuneyso.

Waxa uu qoraalku ku saabsan yahay calool xanuunka carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.

Läs texten på svenska här.

To the top of the page