Calaamada cudurka/cudurka

Hargab

Influensa - somaliska

Hargabku waa cudur uu fayrus keeno. Waxaad yeelan kartaa qandho iyo xanuun madaxa, jidhka iyo cunaha. Hargabka waxa caadi ahaan la yeeshaa laga bilaabo diisembar illaa abriil.

Waxa sidoo kale hargabka loo yaqaanaa hargab xilliyeed.

Läs texten på svenska här.

To the top of the page