Caafimaadka maskaxdaada

Waxaad wax xun dareemi kartaa dhacdo cabsi leh kadib - PTSD

PTSD - somaliska

Waxaad wax xun dareemi kartaa muddo dheer haddii aad soo martey dhacdo cabsi leh. Tusaale ahaan, waxa kugu adkaan karta inaad seexato, jidhka oo ku xanuuna ama inaad marmarka qaarkood aad u cabsato. Markaa ayaad daryeel caafimaad dalban kartaa. Waxa jira daaweyn kaa caawinaysa.

Läs texten på svenska här.

Waxa caadi ah in aad wax xun dareento dhacdo naxdin leh kadib. Halkan waxa ku yaala dhowr tusaale:

  • Waxa laguu geystey hanjabaad, jidhdil ama dagaal.
  • Waxaad aragtey iyadoo dad kale loo geysanaayo hanjabaad, jidhdil ama dagaal.
  • Waxaad si lama filaan ah u lumisay saaxiib dhow ama qof qoyska ka mid ah.
  • Waxaad soo martey dagaal, musiibo dabiici ah ama shil.

Waxa laga yaabaa inaad wax xun dareentid ka dib markaas aad soo marto dhacdo ku cabsi galisa, inkastoo ayna ahayn mid qof kale sidaas si la mid ah u cabsi galisay. Waxaad bilaabi kartaa inaad wax xun dareentid isla markaaba dhacdada kadib, ama muddo dheer ka dib.   

To the top of the page