Uurka leh

Ilmo soo rididda

Abort - somaliska

Ilmo soo rididda micnaheedu waa in la joojiyo uur-qaadidda. Dalka Iswiidhan waxaynu ku haysanaa xorriyada Ilmo soo rididda sida hadba ku xusan sharciga Ilmo soo rididda. Qofka uurka qaaday ayaa go’aanka Ilmo soo rididda iska leh. Waxaa jira qaabab kala duwan oo loo sameeyo Ilmo soo rididda. Uur-qaadidda waxaa la joojiyaa iyadoo la adeegsanayo kiniinyo ama iyadoo qallitaan yar lagu dhaqaaqo.

Dhammaan dadka samaynaya Ilmo soo rididda waxay haystaan sababo kala duwan. Micno ma leh sababta ka dambeysa go’aanka, dadka oo dhan xaq isku mid ah ayay u leeyihiin Ilmo soo rididda. Iyadoon fiiro-gaar la siin sababta iyo iyadoon fiiro-gaar la siin haddii go’aanka Ilmo soo rididda loo dareemo mid fudud ama adag, waxaaa fiican in la helo taageero wada-hadal ku salaysan. Tani waxay khuseysaa haweeneyda uurka leh iyo qofka uureeyay.

Ilmo soo rididda ma keento in ay adkato in uur-qaadidda la yeesho mustaqbalka.

Läs texten på svenska här.

To the top of the page