Daryeelida gaarka ee caruurta

Xanuunka dhegta

Ont i örat - somaliska

In dhegtu ku xanuunto waa caadi dhinaca caruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Dhinaca caruurta sababtu badanaaba waa hargab ama barar dhegta ah. Dhinaca dadka waaweyn waxay caadiyan ku xirantahay nabar cun-cun leh oo ku yaala marinka maqalka. Badanaaba dhibtani iskeed ayay u dhamaataa laakiin xaaladaha qaarkood waxaa loo baahan karaa nooc daweyn ah.

Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay sababaha ugu badan ee keena xanuunka dhegaha, waxa adigu iskaa aad u samayn karto iyo marka ay tahay inaad raadsato daryeel caafimaad.

Läs texten på svenska här.

To the top of the page