Daryeelida gaarka ee caruurta

Hargabka carruurta

Förkylning hos barn - somaliska

Hargabku waa infakshan ku dhaca sanka, dhuunta ama dalqada. Waxaana siday ugu badan tahay keen fiirus. Hargabku isagaa iskiis isaga dhammaada, laakiin waxaa jira waxyaalo aad ku khafiifin karto dhibaatooyinkiisa.

Hargabka si fudud ayaa la isu qaadsiiyaa, gaar ahaan maalmaha ugu horreeya oo ilmuhu la buko. Badanaaba waa inaad mayrtaa gacmahaaga iyo kuwo ilmaha si aad uga hortagto in cudurku faafo.

Läs texten på svenska här.

Xilligan hadda lagu jirro waxa socda faafitaanka fayruska Korona. Taasi waxay keeneysaa in waxyaalaha/talooyinka la soo jeedinaayo ee ku dhigan/yaala qoraalkan la tarjumay aanay had iyo jeer shaqeynaynin.

To the top of the page