COVID-19

Talaalka covid-19

Vaccination mot covid-19 - somaliska

Covid-19 waa cudur faafa. Talaalku waxa weeye habka ugu wax ku oolsan ee loogaga hortagaayo in si xun loogu jirado/xanuusto ama loogu dhinto cudurka. Waxa uu Talaalku sidoo kale gacan ka geysan karaa yareynta faafitaanka cudurka covid-19 ee bulshada dhexdeeda. Waxa sidaa darteed muhiim ah in dadka inta ugu badan ee suurtogalka ahi ay doortaan inay is talaalaan.

Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo, waxaana loo baahan yahay in 3-4 toddobaad u dhaxeeyaan cirbadda koowaad iyo tan labaad.
Waxa talaalka lagaa siin doonaa cududda.

Waa gobolkaaga cidda talaalka ka mas'uulka ahi. Hubi inaad gobolka saxda ah ka dooratay bogga xaggiisa sare si aad macluumaadka saxda ah ugu hesho.

Uma baahnid inaad lacag ka bixiso talaalka covid-19.

Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is talaasho.

Du kan läsa texten på svenska här.

Goorma ayaan is talaali karaa?

Folkhälsomyndigheten waxa ay soo jeedisay sida loo kala horreysiinaayo dadka kala duwan ee loo soo bandhigaayo talaalka. Waxa tusaale ahaan marka hore la talaalayaa dadka ku nool hoyga gaarka ah, dadka 65 sano jirka ah ama ka weyn iyo dadka ka shaqeeya daryeelka caafimaadka.

Dhamaan dadka 18 sano jirka ah ama ka weyn ayaa loo soo bandhigi doonaa talaalka.

Waxa laguu soo jeedinayaa inaad iska talaasho xitaa haddii uu covid-19 hore kuugu dhacay.

Waa ayo dadka aan talaalka loo soo jeedineynin?

Carruurta iyo dadka dhalinta 17 sano jirka ah ama wixii ka yar ayaan la talaaleynin. Dumarka uurka leh ayaan loo soo jeedineynin inay talaalka qaataan.

Kala hadal dhakhtar haddii aad waxa adiga iyo ilmahaaga khuseeya is weydiineyso.

Kala hadal dhakhtar haddii aad horey u yeelatay xasaasiyad taas oo aad u baahatay inaad daryeel caafimaad raadsato isla maalintaas, taas oo uu keenay talaal, dawo ama raashin aad cuntay.

Sidan ayaa talaalka loo sameynayaa

Waxa talaalka lagaa siin doonaa cududda. Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo. Waxa cirbadaha lagu siin doonaa marar kala duwan.

Waxaad leedahay/heshay waxoogaa difaac ah ka dib marka cirbadda koowaad lagu siiyo. Waxaad leedahay/helayshay difaac wanaagsan oo covid-19 ku lid ah hal ilaa laba todobaad ka dib cirbada labaad.

Waxaad xaq u leedahay inaad macluumaad shaqaalaha ka hesho marka aad is talaaleyso. Weydii haddi ay jirto wax aad is weydiinayso.

Miyaan is talaali karaa haddii aan jiranahay?

Waa in aanad is talaalin haddii aad qandho ama calaamado covid-19 ah leedahay.

Sidee ayaan ka dib dareemayaa?

Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun iyadoo aad daalan tahay maalinta ugu horreysa ee talaalka ka dib. Waxaad sidoo kale noqon kartaa inaad barafoowdo, aad xumad yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan.

Waxay taasi caadi ahaan noqotaa dhibaatooyin khafiif ah iyadoo badanaana iska tagta dhowr

Shaqaalaha daryeelka caafimaadku waa inay soo sheegaan saameynta xun ee talaalka

Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa hey'adda Läkemedelsverket soo wargalinaaya haddii ay ka shakiyaan in talaalku uu wax saameyn xun ah keenay. (af iswiidhish ah)

Waxa aad adiga laftaadu soo sheegi kartaa haddii aad ka shakisan tahay in talaalku saameyn kugu keenay. (af iswiidhish ah)

Talaalku ma amaan baa?

Talaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee talaallada kale. Dad badan ayaa talaalka qaatay iyadoo ay cilmi baadhayaal ay saameynta ku sameeyeen daraasad.  

Cilmi baadhayaal ka socda wadamo badan ayaa iska kaashaday si talaalka loo soo saaro. Dalal badan iyo shirkado dunida oo dhan jooga ayaa lacag badan galiyay. Sidaa darteed ayaa talaalka dhakhso loogu soo saaray.

Waxa aad bogga Så fungerar vaccin ka akhrisan kartaa oo aad ka daawan kartaa filimo talaalka ku saabsan (af iswiidhish ah).  

Sii wado inaad taloda raacdo si loogu yareeyo faafitaanka covid-19

Waa inaad talooyinka dowladda raacdo xitaa markaad talaalka hesho ka dib.

Waxay qaadanaysaa hal ilaa laba todobaad cirbadda labaad ka dib, ka hor intaad difaac wanaagsan helayso/yeelaneyso. Waxa jirta khatar yar oo aad jirada ku qaadeyso xitaa haddii aad is talaasho.

Waxa sidoo kale jiri karta khatar yar oo fayruska lagu fidinaayo xitaa haddii aanad jiranayn, tusaale ahaan haddii aad gacmaha ku qaadatay/taabatay.

Lama oga ilaa inta uu talaalku ku difaacaayo.

To the top of the page