Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Iska qaadista tijaabo/iska baadhista covid-19

Lämna prov för covid-19 - somaliska

Dadka badankoodu uma baahna inay tijaabo iska qaadaan haddii ay yeeshaan calaamado Covid-19 noqon kara. Laakiin dadka qaar ayaa inay taas sameeyaan u baahan. Waxay tani khusaysaa haddii aad ka shaqeyso daryeelka ama xanaaneynta waayeelka, aad ku nooshahay guryaha dadka waayeelka ama aad adeega guri leedahay.

Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa meesha aad joogto khuseeya hesho.

Här kan du läsa texten på svenska

Wax dheeraad ah oo cudurka ku sabsan ka akhri qoraalka covid-19.

To the top of the page