Soomaali/Somaliska

Iska tallaal hargabka (durayga)

Vaccinera dig mot influensa - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Way fududahay in lagu  qaadsiiyo

Fayraska hargabka wuxuu ku faafaa qufaca iyo hindhisada ama markii loo dhawaado qof qaba. Astaamaha cudur ee caadiyan lagu garto waa qufac, qandho sarraysa ama madax xanuun, murqo xanuun iyo kalagoysyo xanuun. Badanaa qofku hal asbuuc buu xanuunsanadaa, laakiin dhowr asbuuc oo kale baa daal lasii dareemi karaa. Hargabku khatar kuma aha dadka badankooda. Qaar kale aad bay u xanuunsadaan oo waxaa soo wajaha xaalado noloshoodu halis geliya, tusaale ahaan oofwareen (caabuqa sanbabada) iyo dhiig sumoobid caabuq keeno.

Waxaad halis wayn ugu jirtaa inaad aad ugu xanuunsatid oo waa inaad is tallaashid haddii aad tahay

 • 65 sano iyo ka wayn
 • uur leedahay
 • qof wayn ama ilmo ka wayn 6 bilood oo qaba :
  - cudur wadnaha ah oo aan bixin
  - cudur sambabada ah oo aan bixin, tusaale ahaan cudurka hawo mareenka iyo sambabada ku dhaca ee sigaarku keeno (KOL) iyo neef daran.
  - shaqaynta sambabada oo hooseeya ama awoodda qufaca oo yaraata, oo ka dhashay tusaale ahaan cayil saa´id ah, cudur neerfaha iyo murqaha ah qaba ama naafo ka ah lixaadyo badan.
  - hawlgab beer ama hawlgab kelli
  - sonkorow
  - diffaaca jirka oo aad u hooseeya oo cudur ama daawayn ka dhashay.

Tallaalku waa diffaaca ugu fiican ee looga hortago hargabka

Hargabku waa fayras si joogta ah isku beddela. Taasi waxay keenaysaa in tallaalka ay khasab tahay in la waafajiyo hargabka cusub ee xilligaa socda. Si diffaaca ugu fiican aad u heshid waxaad sidaas darteed u baahan tahay inaad iska tallaashid sannad kasta. Haddii sidaas oo ay tahay aad xanuunsatid waxaad badanaa dareemaysaa astaamo cudur oo aan weynayn. Tallaalka kaddib waxaad danqasho iyo barar ka dareemi kartaa gacanta meeshii lagaa tallaalay. Dadka qaarkood waxay dareemaan qandho yar, laakiin xanuunkiisu dhowr maalmood gudohood buu ku baxaa. Waxyeello xun oo tallaalka ka dhalata waa dhif iyo naadir.­

Goorma iyo meeshee iska tallaali kartaa?

Tallaalka waxaa la bixiyaa badanaa laga bilaabo bisha noofambar. La xiriir rugta caafimaadka haddii aad rabtid inaad is tallaashid ama wax intaa dheer sii ogaatid. Waxaad sidoo kale kasii akhrin kartaa 1177.se.

Waa immisa kharashku?

Haddii aad ka tirsan tahay kooxaha (dadka) kor ku qoran tallaalku waa kuu bilaash.

To the top of the page