Sharciyada iyo xuquuqda

Kharashka bukaan socodka ee Västra Götaland

Patientavgifter i Västra Götaland - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Waxaad bixin doontaa kharash isku mid ah hadaad isticmaasho adeega daryeelka caafimaadka ee gobolka Västra Götaland ama ka adeega daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ee gobolku qandaraaska la leeyahay.

Qaar ka mid ah ciyaadadahu waxay qaataan lacag kaash ah oo kaliya: Kuwaasi inta badan waa ciyadadaha yaryar. Intaanad booqan ka hor weydii.

To the top of the page