Soomaali/Somaliska

Caafimaadka maskaxdaada

Psykisk hälsa - somaliska

Current articles

Visa innehåll som:
Waxaad wax xun dareemi kartaa dhacdo cabsi leh kadib – PTSDPTSD - somaliska

Waxaad wax xun dareemi kartaa muddo dheer haddii aad soo martey dhacdo cabsi leh. Tusaale ahaan, waxa kugu adkaan karta inaad seexato, jidhka oo ku xanuuna ama inaad marmarka qaarkood aad u cabsato. Markaa ayaad daryeel caafimaad dalban kartaa. Waxa jira daaweyn kaa caawinaysa.

To the top of the page