Shaybaarka fayruuska HPV ee qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo ayaa Gobolka Västmanland laga hirgelin doonaa

HPV egenprovtagning i Västmanland - somaliskaThe content concerns Västmanland

Sannadkaan 2022 wuxuu Gobolka Västmanland bilaabi doonaa in, dumarka da`dooda 30 sano ka wayn, u soo diro waxyaalaha shaybaarka fayruuska HPV  laysaga qaado. Shaybaarka qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo, ayuu qofku isticmaali karaa beddelka shaybaarka fayruuska HPV  ee ummulisada. 

Shaybaarka muxuu muujin karaa?

Shaybaarka  wuxuu muujin karaa jirtaanka fayruuska loo yaqaanno HPV, humant papillomvirus. Markii jawaabta lagu siin doono waxaa lagu wargelin doonaa, haddii shaybaarka laga dhex helay fayruuska HPV iyo in kale. Infeekshanada muddada dheer ee HPV waxay sababi karaan isbeddelada unugyada dhuunta ilmogaleenka.

Haddii fayruuska HPV iska tallaalshay

Xitaa haddii fayruuska HPV iska tallaalshay, waxaa lagula talinayaa inaad shaybaar iska qaado, sababto ah tallaalka looga ma badbaado dhammaan noocyada fayruusyada HPV kuwaasoo sababi kara isbeddelada unugyada.

Goorma ayaan isticmaalayaa waxyaalaha shaybaarka fayruuska HPV  laysaga qaado?

  • Markii aad uur leedahay, sababta ah waxaa markaas shaybaarka ka qaadi doonto ummulisada.
  • Haddii berri hore laga saaray ilmogaleenka.
  • Markii aad su`aallo kale aad arrinta ka qabto ama u baahan tahay in shaybaarka laga caawinno.

Isbeddelada unugyada ee dhuunta ilmogaleenka

Caadi ahaan isbeddelada unugyada waa laga bogsada iyadoo wax tallaabo ah laga qaadin, laakin waxaa jiraan noocyo isbeddelada unugyada oo daryeel u baahan haddii kale waxay isku rogi karaan cudurka kansarka.

Sidee baa shaybaarka isaga qaada?

Shaybaarka  waxaa isaga qaadi kartaa adigoo qoriga yar ee madaxa suufka leh geliso xubinta taranka/siilka. Kaddib qoriga yar ee madaxa suufka leh waxaad dhex gelinaysa tuubada shaybaarka, taasoo kaddib dhexgelinaysa baqshada ku lifaaqan. Kaddib baqshada ku tuur sanduuqa boostada. Warqad ku qoran tilmaan aad u qeexan ayaa ku dhex jirta baakada waxyaalaha shaybaarka fayruuska laysaga qaado. 

Shaybaar iska qaadista kaddib maxaa dhici doono?

Haddii natiijada shaybaarka ay noqoto inaad fayruuska HPV jirkaaga ku sido, waxaa 3 bilood gudahood ku yeeeri doonto ummulisada sidii shaybaar cusub ay kaaga qaado. Ummulisada waxay ka qaadi doontaa shaybaarka fayruuska HPV iyo shaybaarka isbeddelada unugyada ee dhuunta ilmogaleenka.

Haddii dhuunta ilmogaleenka laga helo isbeddelada unugyada, waxaa baaritaan dheeraad kugu samayn doono qof dhakhtar ah.

Haddii aadan jirkaaga ku sidin fayruuska HPV wax tallaabo kale oo la qaadi doono ma jirto. 

Maxay tahay sababta daahida natiijada shaybaarka iyo shaybaarka ku xiga?

Xilliga u dhaxeeyo labada shaybaar waxaa fursad la siiyaa in infeekshanka HPV laga bogsado. Haddii shaybaarka ku xiga ee ummulisada la sugo 3–4 bilood wax halis ma lahan.

Shaybaarka fayruuska HPV  ee qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo ma u sugan yahay sida shaybaarka fayruuska ee ummulisada qaado?

Haa. Khibrad dheer oo laga soo xigsaday cilimibaaris waxaa lagu xaqiijiyay in shaybaarka fayruuska HPV  ee qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo uu sugan yahay sida kan ummulisada ay qaado.

Sidaa baa shaybaarka isaga qaadi kara isla sida fiican ee ummulisada?

Markii qofku u shaybaarka HPV laf ahaantiisa iska qaadayo qoriga yar ee madaxa suufka ku leh aad gudaha xubinta taranka/siilka ugu ma riixo, laakin markii ummulisada ay ka qaadayso aad ayay xubinta ugu riixda. Waxaa ku filan in hal qori yar ee madaxa suufka ku leh dhawr jeer xubinta taranka/siilka lagu rogrogo. Sidaas ayaa lagu soo ururinayaa unugyada u baahan in falanqayn lagu sameeyo oo laga hubsado fayruuska HPV iyo in kale.

Waxaa berri hore layga helay isbeddelada unugyada sidaas awgeed aad ayaan ugu walwalsan nahay in shaybaarka si sax layga qaado, haddaba sidee baa ku hubsan karaa in aniga aan si sugan isaga qaadi karo?

Haddii goor aan fogeyn laga helay isbeddelada unugyada, kuwaasoo muddo gaaban gudaheeda lagu kormeero sida hadba waafaqsan nidaamka caadi ahaan u degsan, xaaladdaas laguma siin doono fursadda in laf ahaantaada aad shaybaarka HPV iska qaado. Haddiise isbeddelada unugyada laga helay kuwaasoo loo kormeero hab waafaqsan nidaamka u degsan, waxaa lagu siiin doonaa fursadda shaybaarka fayruuska HPV  ee qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo.

Yaa la siin doonaa fursadda shaybaarka fayruuska HPV  ee qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo?

Haddii aad 30 sano jir aad tahay ama da`daada ka wayn tahay, waxaa lagu siin doonaa fursadda shaybaarka fayruuska HPV  ee qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo, waa haddii aan laga helin isbedellada unugyada. Haddii aan lagu siin fursadda shaybaarka fayruuska HPV  ee qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo, waxaa shaybaarka unugyada dartiisa ku yeeri doonto ummulisada, hab waafaqsan nidaamka yeeritaanka baaritaanka caadi ah.

Maxay ku kala duwan yihiin shaybaarka unugyada ee ummulisada qaado iyo shaybaarka fayruuska HPV  ee qofku laf-ahaantiisa iska qaadi karo?

Markii shaybaarka unugyada ay ummulisada qaadayso, waxay ummulisada dhuunta ilmogaleenka iyo xubinta taranka/silka ka soo ururinaysaa unugyo. Laakin markii qofku u laf ahaantiisa iska qaadayo shaybaarka HPV wuxuu unugyada ka soo ururinayaa xubinta taranka/siilka oo keliya. Uma baahna in qofku u unugyada ka soo qaado dhuunta ilmogaleenka, suurtagal marna ma noqon karto.

To the top of the page