Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Warbixin loogu talagalay qofka adigoo kale ah oo xiriir dhow la yeeshay qof u cudurka [Covid-19] ku dhacay

Information till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19 - somaliskaThe content concerns Västmanland

Warbixintaan dadwaynaha Gobolka Västmanland ayay khuseeyaan Haddii aad xiriir dhow la yeelatay qof u cudurka [Covid-19] ku dhacay, waa inaad fiirogaar siisaa calaamadaha cudurka oona hoos u dhigta tirada dadyowga aad la kulanto. Haddii qof aad la nooshahay u qabo cudurka [Covid-19], waxaa waajib kugu ah inaad tixgeliso hab-dhaqamada qaarkood.

To the top of the page