Baaritaano/tijaabooyin

Raajada naasaha (mammografi) - Baaritaanka naasaha

Mammografi - somaliska

Mammografi waa baaritaanka naasaha ah. Baadhitaanku wuxuu muujin karaa haddii aad qabtid kansarka naasaha ama aad leedahey halis aad ku qaadeyso. Iyadoo la isticmaalaayo raajada naasaha, ayaa kansarka naasaha la ogaan karaa goor hore lana daaweyn karaa. Raajada naasahu wax kharash ah ma aha.

To the top of the page