Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Iska qaadista tijaabo/iska baadhista covid-19

Lämna prov för covid-19 - somaliska

Waxa loo baahan yahay in tijaabo la iska qaado/la iska baadho si loogu ogaado inaad covid-19 qabtid iyo inkale. Shaybaadhka iyo tijaabadu waa isku mid. Tijaabo iska qaad haddii aad calaamado leedahay, xitaa haddii aad tallaalan tahay.

Way wanaagsan tahay in la ogaado in waxa jirada kuu keenayaa uu covid-19 yahay iyo inkale, Markaas ayaad sameyn kartaa ka hortaga/taxadirka si aanay dadka kale fayruska kaaga qaadin.

Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa meesha aad joogto khuseeya hesho.

Här kan du läsa texten på svenska

To the top of the page