Soomaali/Somaliska

Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Covid-19 - somaliska

Content - Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Visa innehåll som:
  • Talada la siinaayo qofka covid-19 qaba

    Råd till dig som har covid-19 - somaliska

    Waxa halkan ku yaala talo la siinaayo qofka cudurka covid-19 qaba. Waxay taladu khuseysaa qofka guriga joogi kara ee aan u baahnayn in cisbitaal daryeel lagu siiyo. La xiriir daryeelka caafimaadka haddii aad ka sii xanuunsatid sida aad tahay.

To the top of the page