Baaritaano/tijaabooyin

Tijaabada unugyada ee ilmo galeenka

Cellprov från livmodern - somaliska

Tijaabada unugyada ee ilmo galeenka waxa laga soo qaadaa siilka. Waa tijaabo muujinaysa haddii ay ilmo galeenkaaga wax iska bedeleen, taas oo isku bedeli karta cudurka kansarka. Tijaabada unugyadu waxay muujin kartaa haddii xilli hore wax isbedeleen. Markaas ayaad wakhti hore heli doontaa daaweyn sax ah, hadii loo baahdo. Waxba kuma kharash gareynayso inaad dhiibto tijaabada unugyada.

Tijaabada unugyada waxa laga soo qaadayaa qaybta hoose ee ilmogaleenka.
Tijaabada unugyada waxa laga soo qaadayaa qaybta hoose ee ilmogaleenka.
To the top of the page