Sharciyada iyo xuquuqda

Dooro rugta daryeelka caafimaadka

Välja vårdmottagning - somaliska

Adiga ayaa dooran kara rugta caafimaadka ama rugta daryeelka caafimaadka ee aad doonaysid inaad tagto marka aad u baahantahay daryeelka caafimaad ee furan. Waxa aad dooran kartaa inad raadsato daryeelka furan meel kasta oo ka mid ah Iswiidhan oo dhan.

Läs texten på svenska här.

Waxa jiri kara sababo kala duwan in la doorto rug caafimaad ama qaabilaada dhakhtarka oo cayiman. Waxa aad tusaale ahaan dooran kartaa inaad tagto mid u dhow guriga ama shaqada ama leh shaqaale ku hadla ama warbixin ku haya luqad aad fahmayso.

To the top of the page