Sharciyada iyo xuquuqda

Sir haynta shaqada iyo qarsoodi

Tystnadsplikt och sekretess - somaliska

Marka la aado xannaanada waxaa muhiim ah in lagu kalsoonyahay shaqaalaha lalo kulmo. Kalsooniddu waxay muhiim u tahay si uu qofku u dareemo in uu aaminyahay iyo si uu u awoodo in uu uga hadlo si bannaan dhibka hayo ama ifafaalaha uu isku arkay oo markaasna uu u helo xannaanada uu u baahanyahay. Sidaas daraadeed bay dadka oo dhan oo ka shaqeeya xannaaneynta- iyo daryeelka bukaanka (hälso- och sjukvården) u qabaan sir haynta shaqada. Mabda'a aasaaska ah waa in uusan qof ka shaqeeya xannaada bukaanka uusan dhiibi karin warbixin haddii uusan bukaanku oggolaanshihiisa dhiibin.

Läs texten på svenska här.

Waxaa markaas oo kale laga wadaa tusaale ahaan warbixin ku saabsan jirrada uu qofku qabo, daryeelka uu qofku helayo ama warbixin ku saabsan xaaladda gaarka ah ee qofka. Sir haynta shaqada ee dadka ka shaqeeya dowladda, maamulka gobolka ee caafimaadka (landsting) iyo degmooyinka waxaa hoggaamiya sharciga dadweynaha- iyo qarsoodida (offentlighets- och sekretesslagen), laakiin dadka ka shaqeeya xannaano-bixiye gaar ah waxay raacayaan sharciga ku qoran sharciga nabadgelyada bukaan jiifka (patientsäkerhetslagen). Qofkii ku xadgudba sharciga sir haynta shaqada waxaa lagu xukumi karaa maxkamad ama siyaabo akle baa lagu ciqaabi karaa oo waxaa ciqaabaya hey'adaha ka warhaya xannaanada bukaanleyda (vården).

Xittaa shaqaalaha dhexdooda oo ka shaqeeya isbitaal ama rugta caafimaadka waxay ku xiranyihiin sir haynta shaqada. Dadka xannaaneynaya bukaanka keliya baa iskala hadli kara xaaladda caafimaad ee bukaan jiifka ama xidhiidhyaha gaarka ah ee bukaan jiifka iskala dhex hadli kara. Taasi micnaheedu waa in tusaale ahaan dhakhtar uusan kala hadli karin xaaladda bukaan jiifka uu xannaaneynayo qof kale anaan ahayn shaqaale kale oo xannaaneynaya bukaan jiifka.

Sir haynta shaqada waxaa soo hoos gelaya shaqaale kasta oo uu qofku kula kulmi karo xannaanada. Iyada oo aanan loo fiirin haddi xannaaneyn guud am amid gaar ay tahay iyo sidoo kale iyada oo aanan loo fiirin haddii ay tahay dhakhtar, kalkaaliso ama shaqaalaha maamulka ka shaqeeya. Sir haynta shaqada sidoo akle waxaa soo galaya dadka ka sjaqeeya farmashiyaha.

Marka laga hadlo carruurta yaryar waalidka baa go'aaminaya warbixinta la dhiibi karo iyo tana an la dhiibi karin. Marka uu ilmuhu weynaado oo loo arko in uu caqliyeystay iyada oo loo eegayo arrimahaan, ilmaha baa keligiis go'aaminaya haddii ay shaqaaluhu dhiibayaan warbixin ku saabsan iyaga iyo cidda ay u dhiibayaan warbixintaas. Marka ma jiro xad oo da'da ah oo khaas ah marka laga hadlo marka u ilmuhu keligiis wax go'aaminayo ee waa ay kala duwanyihiin dadku waana in la go'aamiyaa markaas. Waxaana sidoo kale dhici karto in aysan waalidku ogaanin xaaladda caafimaad ee ilmaha.

To the top of the page