Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Tallaalka ka hortagga cudurka covid-19 ee loogu talagalay dad ka yar 18 sano ee Sörmland.

Vaccination mot covid-19 för dig som är under 18 i Sörmland - somaliskaThe content concerns Sörmland

Gobolka Sörmland waxa tallaalka ka hortagga cudurka covid-19 la siinayaa qofka dhashay 2005 iyo usbuucii 32aad ee ka horeeyey. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan sida adiga laguu tallaalayo.

Tallaalka ka hor

Meel kasta oo adiga lagaa tallaalo waa inaad keentaa warqadda caddaynta caafimaadkaaga oo la soo buuxiyey iyo foom oggolaansho ah, oo uu ugu yaraan mid ka mid ah labada qof ee adiga kaa mas’uulka ahi ay saxeexeen. .

Haddii aanad adiga guriga laguugu soo dirin warqadda caddaynta caafimaadka iyo foomka oggolaanshaha, waaad ka soo dejisan kartaa:

Goorma iyo sidee ayaad adigu isu tallaali kartaa?

Iyada oo ay ku kala xiran tahay xaaladaha degmo kasta, xalalka ayaa u muuqda siyaabo kala duwan. Degmooyinka qaar balamaha waa la sii qabsadaa halka kuwa kalena ay dadku iska tagaan (drop in). Tirada dadka la siin karo tallaalka ay dadku balan la’aan iska tegeyaan way xadidan tahay. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga!

Tallaalkee la isticmaalayaa?

Waxaanu isticmaali doonaa tallaalka ama tallaallada la oggol yahay in lagu tallaalo dadka ka yar 18 sano. 

Laba tallaal

Marka tallaalka koowaad lagu siiyo waxaad helidoontaa sida aad u ballansanayso tallaalka labaad.

To the top of the page