BAARITAANO/TIJAABOOYIN

Tallaalka looga hortago influensada/hargabka - Skåne

Vaccination mot influensa - somaliskaThe content concerns Skåne

Waxaa goor dhow bilaaban doono xilligii influensada/hargabka. Waad iska tallaali kartaa influensada/hargabka haddii halista inaad influensada/hargabka aad ku xannuunsato ay aad u sarayso. Haddii aad is-tallaalida ka faa`iidaysato, waxaad heer sare isaga difaaci kartaa influensada/hargabka iyadoo islamarkaasna aad hoos u dhigayso halista in uu cudur halis kugu dhaco.

Sannad kasta waxaa la hela fursad laysaga tallaalo influensada/hargabka sannadka.

 
Dadyoowga da`dooda ka sareeyso 65 sano iyo dumarka uurka leh, lacag la`aan ayaa laga tallaala influensada/hargabka. Sidaasoo kale lacag la`aan ayay ku heli karaan tallaalka looga hortago influensada/hargabka qofka qabo cudur ama ku sugan xaalad kale, taasoo kordhin kartaa halista ku xannuunsashada haddii influensada/hargabka la qaadsiiyo.

Dadyoowga qaarkood waxaa lagula talinayaa in ay is-tallaalaan

Adiga waxaa lagula talinayaa inaad is-tallaalsho haddii mid kamid ah kooxaha hoos ku xusan aad ka tirsan tahay:

  • Haddii da`daada ay tahay ama ay ka wayn tahay 65 sano.
  • Haddii aad qabto cudurrada ku dhaca wadnaha.
  • Haddii aad qabto cudurrada sambabaha ku dhaca, sida cudurka loo yaqaanno KOL ama cudurka neefta oo culus.
  • Haddii aad qabto cudurka sonkorta nooc 1-aad ama 2-aad.
  • Haddii cudur ama daryeelid darteeda uu difaaca jirkaaga aad u hooseeyo.
  • Haddii aad qabto cilladaha beerka ama kiliyadaha ee raaga.
  • Haddii miisanka jirkaaga uu aad badan yahay.
  • Haddii aad qabto cudurka waxyeelo habshaqaynta murqaha kaasoo waxyeelo awooda neefsashada.
  • Haddii aad qabto itaaldarro tiro badan.
  • Haddii aad dhamaysatay ama weli aad dhamaysan toddobaaka 16-aad ee uurqaadida.

Sidatan ayaa tallaalida loogu dhaqaaqa

Noocyada influensada/hargabka ee sannadka kasta soo ifbaxa way kala duwan yihiin. Sidaas awgeed, waa muhin inaad xilliga dayr kasta iska tallaalsho nooca influensada/hargabka ee sannadka.
Dawada tallaalka waa dawo sugan, la soo tijaabiyay oo dhawr sannadood la soo isticmaalay.


Waxtarka daawada tallaalka waxay qaadata ilaa 14 maalmood. Sidaas awgeed, waxaa lagula talinayaa inaad is-tallaalsho xilliga dayrta – kahor inta aan la gaarin xilliga influensada/hargabka.

 

To the top of the page