Raadso daryeel

Raadso daryeel haddii aad tahay magan-gelyo doon ama bilaa waraaqo

Söka vård om du är asylsökande eller papperslös - somaliska

Wac telafoon lambarka 1177 haddii adiga ama qof kale xanuusanayo oo aad doonaysid inaad kalkaaliso caafimaad weydiiso wixi ku saabsan talo. Waxa kale oo aad heli kartaa talo ku saabsan halka aad ka raadsanayso daryeel caafimaad.

Kalkaalisadan caafimaad waxay ku hadashaa iswiidhish iyo badanaaba xitaa ingiriisi.

Skåne

Skåne

Si loo helo talo-bixinta bukaanka oo leh turjubaan soomaali ah waxad xitaa toos u wici kartaa 0771-1177 91. Adeegan wuxu furanyahay maalin kasta inta u dhaxaysa 08.00-22.00, kharashkuna waa sida telafoon caadi ah.

To the top of the page