Raadso daryeel

Kharashka bukaan socodka ee daryeelka caafimaadka Skåne

Patientavgifter i vården i Skåne - somaliskaThe content concerns Skåne

Halkan ku yaala dhowr wax oo caadi ah oo aad bixinayso marka aad booqato daryeelka caafimaad ee Skåne.

Qaar ka mid ah daryeelka caafimaadka Skåne waa bilaash. Laakiin inta badan waa inaad bixisaa kharashka bukaan socodka booqashada.

Kharashyada boggani waxay khuseeyaan:

 • Qaabbilaadaha gobolka Skåne iyo isbitaallada
 • qaabbilaadaha gaarka loo leeyahay ee gobolka Skåne uu heshiiska la leeyahay.

Daryeelka bilaash ah ee carruurta, dhalinyarada iyo waayeelka

Daryeelku waa u bilaash xaaladahan:

 • Qofka ka yar 20 sano.
 • Qofka 85 jirka ah ama ka weyn.

Intan ayuu noqonayaa kharashka booqashooyinka caadiga ahi

Booqashada xarunta caafimaadka

 • Booqashadu waa bilaash markaad la kulanto kalkaaliyaha caafimaadka, qofka ka sii hooseeya kaaliyaha caafimaadka ama kalkaalisada degmada.
 • Dhammaan booqashooyinka kale ee xarunta caafimaadku wuxuu kharashkoodu noqonayaa 200 karoon. Tusaale ahaan, la kulan dhakhtar

Booqashada cisbitaalka ama daryeel kale ee takhasus ah

 • Booqashada la kulanka dhakhtarku waa 300 karoon.

  Laakiin waa100 karoon oo keliya haddii lagu gudbiyo. Waxaa ku soo gudbin kara, tusaale ahaan, dhakhtarka rugta caafimaadka. Waxaa lagu soo gudbinayaa marka aad qayb kale uga baahan tahay daryeel caafimaad.
   
 • Booqashada qaabbilaada degdega ah (akutmottagningen) kharashkeedu waa 400 karoon.
 • Dhammaan booqashooyinka kale ee cisbitaalku waa 200 karoon. Tusaale ahaan, kalkaalisada caafimaadka, cilmi-nafsi yaqaanka, la-taliyaha arrimaha bulshada (kurator), qofka ka caawiya dadka dhaqdhaqaaqa iyo tababarka xubnaha (arbetsterapeut) ama isku-duwaha baxnaaninta (rehabiliteringskoordinator).

Booqashooyinka qaarkood had iyo jeer waa bilaash

Booqashadu waa bilaash xaaladahan:

 • Qofka ka yar 70 sano ee keenaya tijaabo unug (cellprov). Haddii tijaabada unuga laga arko inaad qabto kansarka ilmo galeenka ama haddii aad halis ugu jirto inuu cudurku kugu dhaco.
 • Waxaad tahay qof naafo ah, sidaas darteed waxaad lagu siinayaa taageero iyo daaweyn. Waxa loo yaqaan baxnaanin.
 • Haddii laguugu yeero baaritaan ku saabsan kansarka (mammografi) halkaas oo lagu baari doono naasahaaga. Baaritaanku wuxuu muujin karaa inaad qabto cudurka kansarka naasaha ama inaad halis ugu jirto inuu cudurku kugu dhaco.
 • Haddii aad booqanayso rugta umulisooyinka ama xarunta daryeelka carruurta.
 • Haddii aad u dhaxayso laba iyo toban ilaa saddex iyo labaatan jir oo aad  booqanayso rugta caafimaadka dhalinyarada.

Haddii aadan iman karin

Ma iman kartid miyaa adigu booqashada? La xiriir qaybta qaabbilaada sida ugu dhakhsaha badan oo u sheeg. Markaa qof kale ayaa iman kara oo taas beddelkeeda la caawinkaraa.

La xiriir qaybta qaabbilaada ugu dambayn 24 saacadood kahor booqashada. Markaa si lacag la’aan ah ayaad wakhtiga dib ugu dhigikartaa. Haddii aad goor dambe wakhtiga dib u dhigto waxaad bixinaysaa 200 karoon ama ka badan. Waad bixinaysaa xitaa haddii ay booqashadu lacag la’aan kuu ahayd.

Waxaad u baahan tahay inaad bixiso haddii aad tahay 20 jir ama aad ka weyn tahay oo keliya.

Waxaa warqadda lacagta lagu bixinayo laguugu soo dirayaa boostada. Waxa warqadda loogu yeeraa qaan-sheegasho (faktura).

Waad ku khasban tahay inaad bixiso xitaa haddii aad haysato kaarka bilaashka ah.

Sidan ayaad u bixinaysaa kharashka booqashada

Waxaad ku bixin kartaa markaad booqashada imanayso kaarka bangiga ama lacag naqad ah.

Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad bixiso kharashka booqashada wakhti dambe. Markaa waxaa guriga laguugu soo dirayaa warqadda qaan-sheegashada. Way ka qaalisan tahay in lacagta lagu bixiyo warqadda qaan-sheegashada. Waa inaad bixisaa kharashka booqashada iyo 50 karoon oo dheeraad ah oo aad ku bixinayso warqadda qaan-sheegashada.

Warqadda qaan-sheegashadu waxay kuugu iman doontaa boostada bilowga bisha. Bixi kharashka dhamaadka bisha. Waa muhiim inaad wakhtigeeda ku bixiso. Haddii kale waxaa laguu soo dirayaa kharash cusub oo waxaad bixinaysaa 60 karoon oo kale.

Ilaalinta kharashka badan waa xadka aad u baahan tahay inaad bixiso (Högkostnadsskyddet)

Waxaad ku bixinaysaa daryeelka caafimaadka ugu badnaan 1200 karoon muddo laba iyo toban bilood gudahooda ah. Tan waxa loo yaqaanaa ilaalinta kharashka badan (högkostnadsskydd).

Tusaale: Waxaad la kulantay dhakhtar bishii abril. Kadib waxaad dhowr jeer booqatay daryeelka caafimaadka. Bishii oktoobar waxaad bixisay lacag marka laysu geeyo noqotay 1200 karoon. Markaa waxaad codsan kartaa kaarka bilaashka oo markaa uma baahnid inaad bixiso booqashooyin dheeraad ah ilaa abriil sannadka soo socda. Markaa laba iyo toban bilood ayaa laga joogaa markii ugu horraysay ee aad booqashada samaysay.

Miyaa isbitaalka adiga lagu dhigay? Markaa kaarka bilaashka ahi ma khuseeyo (frikortet) ee waa inaad bixisaa kharashka daryeelka caafimaadka.

Sidan ayaad samaynaysaa si laguu siiyo kaarka bilaashka ah

Miyaad bixisay 1200 karoon laba iyo toban bilood gudahood? Markaa waxaad waydiisan kartaa shaqaalaha kaarka bilaashka ah.

Marmarka qaarkood shaqaaluhu waxay ka arki karaan sistamka inta aad bixisay. Laakiin sidoo kale adiguna waxaad u baahan tahay inaad tusto inta aad bixisay.

Sidan ayaad ku tusi kartaa inta aad bixisay:  

 • Tus rasiidhada/boonooyinkii booqashooyinka ee hore ama kharashyada aad bixisay.
 • Tus kaarka jaalaha ah ee ilaalinta kharashka badan oo sheegaya waxaad bixisay. Waxaa lagaa siin karaa kaarka jaalaha ah ee ilaalinta kharashka badan, tusaale ahaan, xarun caafimaad (vårdcentral).

Intan ayuu noqonayaa kharashku marka cisbitaalka lagu dhigo

Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad cisbitaalka ku sii jirto xaaladaha qaarkood. Tusaale ahaan, haddii aad u baahato daryeel dhowr maalmood ah. Markaa ma shaqaynayo kaarka bilaashka ahi ee waa inaad bixisaa kharashka daryeelka caafimaadka.

Intan ayuu noqonayaa kharashku haddii cisbitaalka lagu dhigo:

 • Waxaad bixinaysaa 110 karoon maalintii soddonka maalmood ee ugu horeeya.
 • Soddon maalmood kadib, waxaad bixinaysaa 55 karoon maalin kasta. 

Karashka waxa laguugu soo dirayaa boosta.

Waxaa laga yaabaa inaad lacag yar ku bixiso daryeelka caafimaadka

Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad bixiso lacag yar haddii lagu dhigo cisbitaalka. Tusaale ahaan haddii aanay lacag badani ku soo gelin. Markaa waa inay ku soo gasho wax ka yar 7700 karoon canshuurta ka hor bil kasta. Tani waxay sidoo kale khusaysaa dadka hawlgabka noqday.

Markaa intan ayaad bixinaysaa baddalkeeda:

 • Waxaad bixinaysaa 110 karoon maalin kasta shanta maalmood ee ugu horeeya.
 • Shan maalmood ka dib waxaad bixinaysaa 55 karoon maalin kasta.

Ma shaqayn kartid miyaa oo sidaa awgeed lacagta waxaad ka heshaa hey’adda Qasnadda caymiska? Markaa xaaladaha qaarkood waxaad bixin kartaa 50 karoon maalin kasta.

Waa inaad ku jirto mid ka mid ah dadkan soo socda:

 • Waa inaad tahay qof cudur qaba/jirran ama aad tahay qof naafo ah.
 • Waa inaad tahay qof si buuxda u qaata lacagta jirrada ama lacagta gunnada ee dadka aan sjhaqayn karin.
 • Inaad ka yar tahay 40 sano.
   

Sidan ayaad u codsanaysaa si aad u bixiso lacag ka yar

Ma waxaad doonaysaa inaad codsato si aad u bixiso lacag yar? Weydiiso caawimo shaqaalaha daryeelka caafimaadka.

To the top of the page