COVID-19

Talaalka covid-19 ee loogu talo galay shaqsigaaga ah ama ka weyn 65 sano

Vaccination mot covid-19 för dig som är 65 år eller äldre - Skåne - somaliskaThe content concerns Skåne

Miyaad ku nooshahay gobolka Skåne sanadka aad dhalatayna yahay 1956 ama ka hor? Hadii ay sidaa tahay waxaa mar dhaw kuu imaan doono warqad ka socota goobta caafimaadka ee xaafadda. Halkaa waxaa ku xusnaan doono sidii aad waqti lagaa talaalo covid-19 u samaysan lahayd.

Adiga ayaan doorka iska leh hadii aad doonayso in lagu talaalo. Talaalkuna waa bilaash.

To the top of the page