MACLUUMAAD LA SOO URURIYEY OO KU SAABSAN COVID-19

Talaalka covid-19 ee loogu talo galay shaqsigaaga ah ama ka weyn 60 sano

Vaccination mot covid-19 för dig som är 60 år eller äldre - Skåne - somaliskaThe content concerns Skåne

Gobolka Skåne miyaa degan tahay mana dhalatay markii sannadka u ahaa 1961 ama kahor ba? Xaaladdaas sida cudurka [Covid-19] laga tallaalo awgeed ballan qabso.

Adiga ayaan doorka iska leh hadii aad doonayso in lagu talaalo. Talaalkuna waa bilaash.

To the top of the page