Stor efterfrågan på provtagning för covid-19 i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu är det många som bokar provtagning för covid-19 och tiderna tar snabbt slut. Region Östergötland jobbar för att öka provtagningskapaciteten för både barn och vuxna. Nya tider läggs ut kontinuerligt. Du kan inte ringa 1177 eller regionens växel för att boka provtagning.

Sharciyada iyo xuquuqda

Turjubida luqadaha kale

Tolkning till andra språk - somaliska

Haddii aanad ku hadal iswiidhishka waxad xaq u yeelan kartaa turjubaan marka aad la kulmayso dhakhtar ama cid kale dhinaca daryeelka caafimaadka ama daryeelka ilkaha. Xaaladaha badankooda shaqaalaha caafimaadka ayaa ballamin kara turjubaan. Sheeg inaad u baahantahay turjubaan luqada ah marka aad ballansanayso booqashadaada.

Turjubaan wuxu haystaa sir haynta shaqada, tani micnaheedu waa in turjubaanku aanu bixin karin macluumaad kugu saabsan oggolaanshahaaga la'aanteed. Qaraabada iyo asxaabta turjumaysa ma laha sir haynta shaqada.

To the top of the page