Uurka leh

Dhaqdhaqaaq suubin inta aad uurka leedahay

Fysisk aktivitet under graviditeten - somaliskaThe content concerns Östergötland

Aad bey u fiicantahay haddii aad dhaqdhaqaaq suubsid iyo tababaratid inta aad uurka leedahay. Adiga caafimaad baa ka qaadi. Waxyaabaha qaarkod oo dadka ey kala kulmaan foosha ma isku arkeysid iyo ma u baahnaaneysid in lagaa daryeelo. Inaa jirka tababartid waxey kamid tahay siyaabaha ugu wanaagsan aad jirka foosha ugu diyaarinkartid. Adiga waxaa ku fududaan inaa uurka kadib dhaqso sidaa eheed ugu soo noqotid.

Läs texten på svenska

Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay siyaabaha haboon inaa dhaqdhaqaaqa u suubisid inta aad uurka leedahay, waxyaabaha aad u baahantahay inaa ku fikirtid iyo waxyaabaha wanaagsan inaa iska ilaalisid.

To the top of the page