Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Qadka taleefanka ee kusaabsan covid-19 oo af soomaali ah

Nationell telefonlinje om covid-19 på olika språk - Östergötland - somaliskaThe content concerns Östergötland

Xariiriyasha caafimaadka ee Gobalka Östergötland ayaa bixinaya warbixin ama macluumad oo ka jawabaya su’aalaha ku saabsan corona faayrus covid19 taas oo ku bixi doona luuqado kala duwan.

Khadka telefoonka qaranka ee warbixinta covid-19 oo ku bixi doono luuqado kala duwan.

Hadda waxaa jira khadka telefoonka qaranka oo aad wici karto si aad jawaab uga hesho su'aalaha guud ee ku saabsan fayraska covid-19 oo ku bixi doona luuqado kala duwan. Khadka telefoonka waxaa kuugu diyaar ah la xiriiriyasha caafimaadka iyo xog-ogaal caafimaad ee gobollada. Waxay ku hadlaan carabi, somaali, faarsi/dahri, tigrinya/amxaari iyo af ruushka.

Khadka telefoonku wuxuu furanyahay maalmaha shaqada inta u dhaxeysa 09:00–12:00 iyo 13:00–15:00 ,telefoonka namberkiisu waa 08-123 680 00.

Xiriiriyaha caafimaadka ee ka jawaabaya ma bixiyaan macluumaad shaqsiyeed oo caafimaad.
Hadaad ubaahantahay qiimeyn caafimaad oo shaqsiyeed ah wac telefoonka 1177.
Haddii ay jiraan dhibaatooyin degdeg ah iyo kuwo nafta halis gelinaya wac 112.

Xiriiriyasha caafimaadka ayaa ka jawaabaya su'aalaha guud ahaan, tusaale ahaan.
Muxuu yahay Corona faayrus?
Sidee aya faayruska lagu kala qaada?
Sideed naftaada u difaacaysaa?
Maxaa la iska raaba booqashooyinka isbitaalka?
Sidee looga hortagi kara faayruska?
Intee ka helaya macluumaad ku qoran luuqado kala duwan?

To the top of the page