Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Talada la siinaayo qofka covid-19 qaba

Råd till dig som har covid-19 - somaliska

Waxa halkan ku yaala talo la siinaayo qofka cudurka covid-19 qaba. Waxay taladu khuseysaa qofka guriga joogi kara ee aan u baahnayn in cisbitaal daryeel lagu siiyo. La xiriir daryeelka caafimaadka haddii aad ka sii xanuunsatid sida aad tahay.

Halkan ayaad ka akhrisan kartaa wixii dheeraad ah oo covid-19  ku saabsan

Iska qaadista tijaabo/Iska baadhista haddii aad aamminsan tahay inaad covid-19 qabtid. Tijaabada iyo shaybaarku waa isku mid.

Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad uga hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa halkaad joogto khuseeya. 

Du kan läsa texten på svenska här. 

To the top of the page