Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Qaadista tijaabadad covid-19

Provtagning för covid-19 vid symtom - Kalmar län - somaliskaThe content concerns Kalmar län

Waxa uu gobolka Kalmar bixinayaa tijaabada PCR-ka taas oo tusaysa haddii uu jidhkaaga infegshan ku jiro marka tijaabada lagaa qaadaayo. Waxa uu Covid-19 badanaa ku xasuusinayaa hargab caadi ah ama saf isagoo leh calaamadaha sida qufaca, qandhada, dhibaatooyinka neefsashda, duuf, sanka oo ku xiran, cune xanuun, madax xanuun, shuban ama urta iyo dhadhanka oo kaa taga. Tijaabadu waa bilaa lacag. Ka fikir in haddii aad daryeel caafimaad u baahato aad sidii caadiga aheyd daryeel ugu raadsato.

To the top of the page