Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Iska tallaalka caabuqa covid-19 ee gobolka Kalmar

Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län - somaliskaThe content concerns Kalmar län

Iska tallaalidda caabuqa covid-19 wuu socdaa.

Heer qaran ayaa go’aan looga gaarayaa sida ey dadka ugu kala horreynayaan qaadashada tallaalka, gobolka Kalmarna wuxuu raacayaa nidaamka kala horreysiinta ee Hey’adda caafimaadka dadweynaha (Folkhälsomyndigheten), laakiin waxaa kale oo wajiga hore lagu darayaa dadka qaba baahiyaha gaarka ah.

Helidda tallaalka ayey ku xirantahay waqtiga aad qaadan karto tallaalka, gobolka Kalmarna wuxuu mudnaan siin doonaa dadka waayeelka ah. Waxaan idinka codsaneynaa in aad fahantaan in ey isbuucyo qaadan karto inta aadan helin tallaal.

To the top of the page