Soomaali/Somaliska

Tallaal loogu tala galay infekshinka mindhicirka caloosha oo uu sababay feeyruska Rota

Vaccination mot mag- tarminfektion orsakad av rotavirus - somaliskaThe content concerns Jönköpings län

Daryeelka caafimaadka caruurta ee gobalka Jönköping waxuu bandhigaa talaal lacag la’an ka hortago infekshinka feeyruska Rota. Talaalka waxaa la siiyaa dhallanka (aduunka ku cusub) laga bilaabo marka uu gaaro lix isbuuc. Talaalka waxuu ka difaacaa shuban iyo matag oo uu keeno feeyruska rota.

To the top of the page