Raadso daryeel

Si aad u eegto daryeelka

Så söker du vård - somaliskaThe content concerns Jönköpings län

Si aad u eegto daryeelka

1177

Adeeg daryeel fiican, talo bixin 24 saac maalinkii,7 maalmood todobaadkii/isbuucii.

Inta badan, talooyinka wanaagsan weeyaan waxa loo baahan yahay! 1177.se wuxuu hayaa macluumaad ku saabsan waxa aad samayni karto caawi naftaada si aad u hesho caafimaad wanaagsan ama ku dadaal si aad u bogsato. Wicitaan 1177, waxaad talo bixin ka heli kalkaaliye/so sida waxa aad samayni karto samee, iyo meesha aad tagayso haddii aad u baahan tahay daryeel. Lambarkaan wuxuu ka shaqeynayaa waddanka oo dhan/idil, 24 saac maalinkii, 7 maalmood todobaadkii, sanadka oo dhan/idil.

Talo! kaydso 1177.se sida buug xusuus dhawrka gudaha mareegtada iyo 1177 sida liiskatelefoonkaaga dhexdiisa.

Xarunta daryeelka caafimaadka

Doorashadaada koowaad ee dhaawacyada fudud iyo xannuunada.

Makra hore tag xarunta daryeelka caafimaadka. Waxaad heli doontaa kaalmo haddii aad naftaada waxyeello gaar/dhsiisay ama haddii aad dareemayso inaadan fiicnayn. Daryeel Caafimaad, shaqaalaha xaruntu waa kuwo waayoarag ah islamarkaasna u leh aqoon dhaawacyada iyo xanuunadda badankood. Haddii ay tahay muhiim, waxaa laguu gudbin isbitaal. Marka xarunta daryeelka caafimaadku xir/dhan tahay, waxaad heli saddexda waddanku leeyahay fiidka iyo dhammaadka todobaadka hadba adigoo wacaya lambarka xarumaha ee 1177.

Talo! Ka raadso macluumaadka la xiriirka daryeelka caafimaadka barta ah 1177.se

Shilka iyo Deg-Degga

Daryeelka hagarbaxa iyo xaaladaha nolosha- ku ah khatarta.

Haddii aad si halis ah u xanuunsanayso ama dhaawac halis ah ku soo gaaray, waxaad kaalmo ka raadsan kartaa waaxda shilka iyo deg-degga. Bukaannada ugu baahida weyn ayaa marka hore la daaweynayaa. Waxaa jira waaxda shilka iyo deg-degga isbitaal walba oo ku yaalla gobalka Jönköping. Waa kuwo furan 24 saac maalinkii, 7da- maalmood isbuucii. Ka wac anbalaas adigoo garaacaya lambarka 112 haddii adiga ama qof kale u baahan yahay daryeelid deg deg ah oo isla markiiba ah.

To the top of the page