Uurka leh

Tubaako iyo uur

Tobak och graviditet - somaliskaThe content concerns Jönköpings län

Canuga caloosha ku jiro maadooyin wasaq leh baa gaari haddii adiga sigaar cabtid ama tubaako isticmaashid marka aad uurka leedahay. Taas waxey halis u tahay canuga iyo uurka. Sida ugu dhaqsaha badan oo ku joojisid isticmaalka tubaakada waxaa nusqaami halista. Dhammaan dadka weey iska joojinkaran isticmaalka tubaakada. Adiga waxaa helikarta caawinaad haddii ey kugu adagtahay. Laakin iska ilaali sharootada nikotiinka, xanjada nikotiinka iyo sigaarka elektroniiga[e-cigaretter].

Haddii aad dooneysid inaa uur yeelatid waa in adiga iska deysaa tubaakada ama marka aad ka warheshid inaa uur leedahay. Markas kadib iska deey sigaar cabid, tubaako ama tubaakada la ruugo inta aad uurka leedahay oo dhan. Haddii aad nusqaamisid tubaakada canuga caloosha ku jiro gaareyso, aad bey u fiicantahay.

To the top of the page