Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Talaalka covid-19

Vaccination mot covid-19 - somaliska

Covid-19 waa cudur faafa. Tallaalku waxa weeye habka ugu fudud/haboon ee loogaga hortagaayo in cudurka si xun loogu jirado ama loogu dhinto. Waxa uu tallaalku sidoo kale gacan ka geysanayaa dhimista faafitaanka cudurka covid-19 ee bulshada dhexdeeda. Waxa sidaa darteed muhiim ah inay dad badani doortaan inay is tallaalaan.

Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo, waxaana loo baahan yahay in 3-4 toddobaad u dhaxeeyaan cirbadda koowaad iyo tan labaad.
Waxa tallaalka cirbad lagaaga siinayaa cududa.

Gobolkaaga ayaa ah cidda talaalka ka mas'uulka ah. Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa khuseeya meesha aad joogto.

Uma baahnid inaad tallaalka covid-19 lacag ka bixiso.

Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is tallaasho.

Du kan läsa texten på svenska här.

Jönköpings län

Haddii aad adigu su’aalo ka qabtid tallaalka laga horteyayo covid-19 waxaad wici kartaa lambarka macluumaadka qaranka ee 08-123 680 00 ama La xiriir rugta caafimaadka ee adigu ku qaabilsan.

To the top of the page