Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Sidee ayaad u kala saari kartaa xasaasiyada iyo calaamadaha cudurka covid-19.

Hur du skiljer allergi från symtom på covid-19 - somaliskaThe content concerns Jönköpings län

Health communicatior, Region Jönköpings län, tells you how to distinguish between pollen allergy and infection symptoms, like covid-19 (coronavirus).

To the top of the page