Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Sharciyada iyo xuquuqda

Turjubida luqadaha kale

Tolkning till andra språk - somaliska

Haddii aanad ku hadal iswiidhishka waxad xaq u yeelan kartaa turjubaan marka aad la kulmayso dhakhtar ama cid kale dhinaca daryeelka caafimaadka ama daryeelka ilkaha. Xaaladaha badankooda shaqaalaha caafimaadka ayaa ballamin kara turjubaan. Sheeg inaad u baahantahay turjubaan luqada ah marka aad ballansanayso booqashadaada.

Turjubaan wuxu haystaa sir haynta shaqada, tani micnaheedu waa in turjubaanku aanu bixin karin macluumaad kugu saabsan oggolaanshahaaga la'aanteed. Qaraabada iyo asxaabta turjumaysa ma laha sir haynta shaqada.

To the top of the page