Soomaali/Somaliska

Tallaalada

Vaccination - somaliskaThe content concerns Gävleborg

Content - Tallaalada

Visa innehåll som:
  • Naftaada ka tallaal Covid-19 iyo hargabka

    Håll dig frisk - somaliska

    Dadka qaar uu ku dhacay Covid-19 iyo hargabku waxay halis ugu jiraan inay si daran u bukoodaan. Adiga oo ah cidda lagula taliyey inay qaadato tallaalka oo caadi ahaan dareemaya caafimaad dhammaystiran ayaa laga yaabaa inaad weli u baahan tahay inaad qaadato tallaalka.

  • Halkee ayaan iska-tallaali karaa?

    Var och när kan jag vaccinera mig? - somaliska

    Haddii aad doonayson inaad hargabka/influensada iska-tallaasho la xiriir rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay.

To the top of the page