Raadso daryeel

Raadso daryeel haddii aad tahay magan-gelyo doon ama bilaa waraaqo

Söka vård om du är asylsökande eller papperslös - somaliska

Wac telafoon lambarka 1177 haddii adiga ama qof kale xanuusanayo oo aad doonaysid inaad kalkaaliso caafimaad weydiiso wixi ku saabsan talo. Waxa kale oo aad heli kartaa talo ku saabsan halka aad ka raadsanayso daryeel caafimaad.

Kalkaalisadan caafimaad waxay ku hadashaa iswiidhish iyo badanaaba xitaa ingiriisi.

To the top of the page