2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Sharciyada iyo xuquuqda

Sharciga bukaan-socodka

Patientlagen - somaliska

Sharciga bukaan-socodka waxa loo soo saaray adiga oo ah bukaan-socod. Kaas waxa ku sharaxan inaad hesho warbixin ku saabsan cudurkaaga iyo noocyada daaweyn ee jira. Markaasi xitaa adigu waad ka mid ahaanaysaa oo go’aaminaysaa wixi ku saabsan daryeelkaaga caafimaad. Waa inaad xitaa ogaato meesha aad ka dooran karto daryeelka caafimaad ee aad u baahantahay.

To the top of the page