Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Qabso ballanka tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19] – Gobolka Gävleborg

Boka tid för vaccination mot covid-19 Gävleborg - andra språk - somaliskaThe content concerns Gävleborg

Gobolka Gävleborg waxaa laga helaa fursadda tallaalka cudurka [Covid-19] looga hortago. Ku saabsan sida kooxaha kala duwan taallaalka awgiis loo kala mudnaan-siiyo waxaa lagu dhaqma qorshe qarmeed.

To the top of the page