Daryeelida gaarka ee caruurta

Caloolxanuunka carruurta yaryar

Magsjuka hos små barn - somaliska

Matagga iyo shubanku waa astaamaha badanaaba lagu arko ilmaha uu ku dhaco caloolxanuun fiirus keenay. Cudurkaasina waa mid aan sida ugu badan khatar ahayn oo dhawr maalmood ku istaaga. Waxaase muhiim ah in ilmaha uu ku dhaco uu cabbitaan badsado, gaar ahaan haddii shubankiisu badan yahay. Taasi waxay si gaar ah u khuseysaa ilmaha ka yar hal sano.

Carruurta iyo dadka waaweyniba waa qaadi karaan caloolxanuun. Qoraalkani wuxuu ku saabsan yahay caloolxanuunka ku dhaca carruurta da’doodu tahay lix sano iyo in ka yar.

Läs texten på svenska här.

Xilligan hadda lagu jirro waxa socda faafitaanka fayruska Korona. Taasi waxay keeneysaa in waxyaalaha/talooyinka la soo jeedinaayo ee ku dhigan/yaala qoraalkan la tarjumay aanay had iyo jeer shaqeynaynin.

To the top of the page