Julevusámegiella/Lulesamiska

Njuolgadusá ja rievtesvuoda

Regler och rättigheter - lulesamiska

Current articles

Visa innehåll som:
Dån guhti unneplågogielav ságasta Du som talar ett minoritetsspråk - lulesamiska

Dån guhti rijkalasj unneplåhkuj gullu, dujna muhtem mærráj la riektá ietjat gielav anátjit gå huvsujn guládallamin la. Dánna gehtja mij iesjgeŋga dilijn fámon la.

PatiänntaláhkaPatientlagen - lulesamiska

Patiänntaláhka l dagádum dunji gut la patiännta. Danna buojkoduvvá dån galga diedov oadtjot duv skibádagá birra ja makkir dálkudime gávnnuji. De dån aj máhtá oassálasstet ja mierredit duv sujto birra. Dån galga aj diedov oadtjot gånnå máhtá válljit sujtov majt dárbaha.

To the top of the page