ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Vårdcentralen i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vårdcentralen är basen inom primärvården och det är hit du vänder dig i första hand om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Här finns personal med bred kompetens som kan göra en första bedömning av dina besvär. Behöver du ytterligare vård kan vårdcentralen lotsa dig vidare eller skriva remiss till rätt instans. Du som bor i Skåne väljer själv vilken vårdcentral du vill gå till. Du väljer vårdcentral genom att lista dig.

Hit vänder du dig i första hand

Du vänder dig till vårdcentralen för alla de besvär som inte kräver omedelbar vård på sjukhus, det vill säga besvär som inte är livshotande eller akuta. På din vårdcentral finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador. Du kan även vända dig till vårdcentralen för bland annat mindre sårskador, hudproblem, gynekologiska besvär eller om du till exempel behöver sy ett sår. Om du behöver ytterligare vård får du remiss till specialist med annan kompetens.

Personal med bred kompetens

På en vårdcentral finns det tillgång till läkare som är specialist i allmänmedicin, en så kallad allmänläkare. En allmänläkare kan ibland kallas för distriktsläkare, husläkare eller familjeläkare. Här finns också tillgång till distriktssköterska, undersköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, dietist och kurator/psykolog. Vissa vårdcentraler har också tillgång till legitimerad naprapat och legitimerad kiropraktiker, som arbetar för att behandla smärta i rörelseorganen.

Läkare som är specialister i allmänmedicin tar hand om de som drabbas av någon av de vanligaste sjukdomarna i samhället. De sköter behandlingen vid kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes eller högt blodtryck, och kan även ge behandling vid lätt till medelsvår depression. Specialister i allmänmedicin är experter på att ta emot människor med olika symptom och bedöma vilka som behöver vård av någon annan specialist eller på sjukhus. De kan då ge dig vägledning i vården, lotsa dig rätt och skriva remiss till rätt instans.

Distriktssköterskor är vidareutbildade sjuksköterskor och har egen mottagning på vårdcentralen, en så kallad distriktssköterskemottagning. De arbetar med att till exempel ge vaccinationer, lägga om sår, telefonrådgivning och arbetar även med att förebygga ohälsa genom exempelvis sluta röka-grupper. Distriktssköterskan kan vid behov boka in dig så att du får träffa allmänläkaren på vårdcentralen.

Fysioterapeuter arbetar framförallt med människor med besvär som påverkar rörelseförmågan. Det kan vara besvär i ryggen eller nacken, eller rehabilitering efter skador eller sjukdomar som till exempel stroke eller slaganfall.

Du väljer själv vårdcentral

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till. Om du flyttar eller om du inte är nöjd med den mottagning du valt kan du byta. Du väljer vårdcentral genom att lista dig.

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla vårdcentraler i Skåne. Här kan du jämföra olika vårdcentraler och se vad patienter tycker om dem.

Läs mer om hur du väljer vårdcentral.

Vårdcentralens basutbud

Vårdcentralerna i Skåne kan erbjuda följande mottagningar:

Mottagning för minnesutredning

Har du eller någon av dina närstående problem med minnet, eller om du har frågor kring minnessvårigheter, så kan du kontakta en vårdcentral för att göra en minnesutredning. Här arbetar specialintresserad distriktssköterska och specialintresserad allmänläkare, som är specialist i allmänmedicin. Minnesutredningen genomförs i samverkan med allmänläkare, och består av samtal, minnestest, provtagning och eventuell röntgen av hjärnan.

Vårdcentralens utökade utbud

På vissa vårdcentraler i Skåne finns även någon eller några av följande specialiserade mottagningar:

Diabetesmottagning

Du som har diabetes eller är i riskzonen är välkommen att kontakta diabetesmottagningen. Här kan du få kontinuerlig kontakt med specialistutbildad diabetessköterska och allmänläkare för att sköta din sjukdom och undvika komplikationer. Läs mer om diabetesmottagningar.

Astma-allergi-KOL-mottagning

En astma-allergi-KOL-mottagning är till för dig som har astma, allergi eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). På en astma-allergi-KOL-mottagning får du information, råd och stöd med din lungsjukdom med hjälp av specialistutbildad distriktssköterska och en specialist i allmänmedicin, en så kallad allmänläkare. Vill du välja en vårdcentral med astma-allergi-KOL-mottagning? Läs mer om astma-allergi-KOL-mottagningar.

Äldrevårdsmottagning

En äldrevårdsmottagning, även kallad äldrevårdscentral, är särskilt anpassad till dig som är äldre än 75 år. Här arbetar specialist i allmänmedicin och distriktssköterska med ett särskilt intresse för äldre. Här finns bland annat möjlighet till hembesök, telefonkontakt utan knappval, och särskilt hälsoinriktade insatser för äldre. Vill du välja en vårdcentral med äldrevårdsmottagning? Läs mer om äldrevårdsmottagningar.

Hjärtviktsmottagning

På en hjärtsviktsmottagning finns hjärtsviktsutbildade sjuksköterskor och specialistläkare i kardiologi. Personalen på hjärtsviktsmottagningen arbetar i team för att du som har hjärtsvikt ska få bästa möjliga vård. De arbetar också tillsammans med din ordinarie allmänläkare. Vill du välja en vårdcentral med hjärtsviktsmottagning? Läs mer om hjärtsviktsmottagningar

Gynekologisk specialistmottagning på vårdcentralen

Som kvinna kan du söka eller få remiss till en gynekologisk specialistmottagning. Här kan du få träffa en läkare som är specialist i gynekologi och som kan hjälpa dig med exempelvis besvär i underlivet. Hitta vårdcentraler med gynekologisk specialistmottagning.

Unga vuxna-mottagningar

Mottagningen Unga vuxna har som mål att möta dig som är mellan 18-29 år, för att hjälpa dig så tidigt som möjligt med de problem och bekymmer du har. På mottagningen kan du få träffa socionom, kurator, sjuksköterska eller läkare och om det behövs kan mottagningen hjälpa till med vidare kontakter. Du kan kontakta mottagningen och boka tid genom att exempelvis ringa dit. Hitta vårdcentraler med unga-vuxna-mottagning.

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Det finns vårdcentraler som har öppet på kvällar och helger, när din vanliga vårdcentral har stängt. Dit kan du gå om du har besvär som inte kan vänta till din vårdcentral öppnar. Men du ringer som vanligt till din vårdcentral först. Då får du information om var du ska vända dig. 

Många vårdcentraler samarbetar med varandra. Vissa turas om att hålla öppet och andra har öppet på en särskild plats på kvällar och helger. 

Om du inte vet vilken vårdcentral du tillhör eller om du är på besök i Skåne kan du söka efter en vårdcentral i Hitta vård. Då kan du till exempel söka efter en vårdcentral som har öppet just nu eller som har öppet på helgen. 

Hitta vård i Skåne.

Ta med dig legitimation när du söker vård

Du behöver ta med dig din legitimation när du besöker vården. Personalen måste vara säker på vem du är och att dina uppgifter dokumenteras i rätt patientjournal.