Här kan du få råd och stöd om ungas psykiska hälsa i Skåne

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Du som är barn, ungdom eller närstående kan få rådgivning, hjälp och stöd i olika situationer.

Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och det finns många stödgrupper, föreningar och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt. Inom barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård görs bedömningar och utredningar av tillstånd/diagnoser.

I Skåne finns så kallade Första linjen-mottagningar som tar emot dig som är under 18 år och i behov av råd och stöd.

För att få en tid till en Första linjen-mottagning kan barn och unga (0-18) eller vårdnadshavare kontakta En väg in. Det är ett telefonnummer du kan ringa för hjälp eller nyanmälan/rådgivning om barn och ungas psykiska hälsa, telefon: 020-51 20 20, (vardagar 08.00-16.30).

Kvalificerad personal svarar och kommer överens om nästa steg, bokar en tid på en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisar till annan vård eller rådgivning.

Nedan hittar du också vart du kan vända dig om du behöver hjälp, råd eller stöd kring:

ADHD

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Asperger

Att vara i kris

Att vara ledsen

Att vara orolig

Autism

Barn och sömn

Barn och unga som lätt får utbrott

Bipolär sjukdom

Depression hos barn och tonåringar

Dyslexi

Dödsfall

Funktionsnedsättning

Koncentrationssvårigheter

Psykoser

Sexuella övergrepp mot barn och unga

Självmordstankar + Att stödja någon som har självmordstankar

Självskadebeteende

Stress

Tourettes syndrom hos barn

Tvångssyndrom

Våld och övergrepp

Ångest, fobier och tvångstankar hos barn

Ätstörningar

För mer information om vart du kan vända dig se även länkarna till höger. I mobilversionen ligger länkarna längst ner. 

Senast uppdaterad:
2016-04-07
Skribent:

Maria Eklind, kommunikatör, Region Skåne

Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne