TOBAK OCH ALKOHOL

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Det räcker inte att andra vill att du ska sluta eller att du känner att du borde göra det. I den här texten får du tips på hur du kan förändra dina alkoholvanor på egen hand.

Tabell där man kan fylla i sin alkoholkonsumtion. Fotografi.

Det kan ta tid att ändra alkoholvanor. Ofta går det att ändra vanor utan hjälp. Ibland går inte det och då kan du få behandling. Det går att komma till rätta med alkoholproblem om du har tålamod och vet hur du kan göra och var du kan vända dig.

Hur mycket är för mycket alkohol?

Det är många olika saker som påverkar ens alkoholvanor. Dina vanor kan påverkas av din uppväxt, hur du mår, vänner, trender och hur du reagerar när du dricker. Det finns inget enkelt svar hur mycket alkohol du kan dricka, utan att få problem eller sjukdomar. Hur mycket man kan dricka är olika från person till person.

Det kan vara svårt att själv se var gränserna går. Alkohol är så accepterat i samhället att det är lätt att dricka mer och oftare än vad kroppen mår bra av.

Frågor du kan ställa dig

Har du funderingar över dina alkoholvanor kan du ställa dig de här frågorna:

 • Hur ofta använder jag alkohol?
 • Har jag varit med om obehagliga situationer eller blivit skadad på grund av alkohol?
 • Har jag låtit bli att göra något jag borde på grund av alkohol?
 • Har någon annan kommenterat mitt drickande? Har någon blivit orolig eller sagt att jag borde sluta?
 • Hur påverkar drickandet mitt liv? Till exempel hur jag mår, min sysselsättning, min ekonomi, mitt föräldraskap om jag har barn, eller mina relationer till andra.

Det kan vara bra att skriva ner svaren på frågorna.

Om du själv blivit medveten om ditt problem betyder att du har kommit en bra bit mot att förändra alkoholvanor.

Hur skulle du vilja att det var i stället?

Du kan också fundera på hur du skulle vilja att det var i stället. Finns det något du inte gör i dag men skulle vilja göra? Hur skulle du vilja må? Vad skulle du vilja använda dina pengar till?

Bestäm dig

Först måste du bestämma dig för att du vill förändra ditt drickande. Att du läser den här texten kan vara ett steg på vägen. När du har bestämt dig finns det flera saker du kan göra själv. 

Vad kan jag göra själv?

Många som dricker för mycket kan ändra vanor utan någon speciell behandling. Det är vanligt att pröva olika sätt, kanske med stöd av närstående. Här är några tips:

 • Börja med en helt nykter period. Efter en sådan period kan det vara lättare att förändra vanor. 
 • Sätt upp ett mål. Bestäm i förväg hur mycket du får dricka per tillfälle eller vecka. 
 • Registrera under en månad vad du dricker. Notera varje dag. Då får du bättre överblick och kontroll och dina framsteg blir tydligare. 
 • Tänk igenom vilka situationer eller vilket sällskap som innebär en risk för att du dricker för mycket. 
 • Tänk igenom vilka alternativ du har till att dricka alkohol vid de tillfällen då det kan vara lockande. Ha en plan och var förberedd. Kan du välja en annan dryck? Hitta andra lösningar? 
 • Ta hjälp från dina närmaste. Säg att du vill dricka mindre, eller inte alls, och skulle uppskatta deras hjälp med detta.

Olika saker fungerar olika för olika personer.

Tobak ökar alkoholsug

Om du röker eller snusar kan du ha lite svårare att kontrollera din alkoholkonsumtion. Nikotinet som finns i tobak ökar nämligen suget efter alkohol, samtidigt som alkoholen ökar nikotinsuget. Därför kan ett nikotinstopp göra det lättare att ändra alkoholvanor.

Vilken hjälp kan jag få?

För en del räcker inte de egna ansträngningarna att dricka mindre. Då finns det många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling eller annat stöd. För många är självhjälpsgrupper bra alternativ. Olika behandlingar kan kombineras. Vilken behandling som passar bäst är olika för olika personer. 

Till toppen av sidan