Hörsel

Att få hörhjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta för dig som har nedsatt hörsel. Det allra vanligaste hjälpmedlet är hörapparat men det finns också andra hjälpmedel.

I den här texten kan du läsa om hur en utprovning av hörhjälpmedel går till.

Du kan läsa om olika slags hörhjälpmedel i texten om hörapparater och andra hjälpmedel.

Vem ska jag kontakta om jag vill ha ett hörhjälpmedel?

För att få ett hjälpmedel från regionen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel, tillsammans med dig. Utredningen visar vilket slags hjälpmedel som skulle passa bäst för dig.

Det är en audionom som gör bedömningen. Audionomen är specialist på att utreda hörselnedsättningar och vet vad som går att göra för att du ska höra bättre.

Hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta skolan om du eller ditt barn behöver särskilda hjälpmedel för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Prata med din chef om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna utföra ditt arbete, så kallade arbetshjälpmedel. Du kan också kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Audionomen kan berätta mer om hur det går till att ansöka om hjälpmedel.

Du kan behöva en remiss

I flera regioner behöver du en remiss för att komma till en audionom. Börja med att ta kontakt med en vårdcentral eller en öronmottagning för att få en remiss.

Vissa regioner har infört så kallat vårdval för hörselvården. Då kan du själv kontakta en godkänd hörselmottagning.

För utprovning av hörapparat gäller vårdgarantin. Den innebär att det ska ta högst 90 dagar från att du har tagit kontakt med vården tills du får komma till en audionom för en bedömning.

Olika regioner har olika regler

Reglerna för när du kan få ett hörhjälpmedel varierar mellan olika regioner.

I vissa regioner används något som kallas behovstrappa för att göra en bedömning av vilka behov du har. Behovstrappan innebär att vissa behov ska tillgodoses före andra.

I några regioner finns det riktlinjer för hur stor din hörselnedsättning ska vara för att du ska kunna få ett hjälpmedel. Då används ett mått på din hörselnedsättning som kallas för tonmedelvärde. Ju högre värde, desto större är din hörselnedsättning. Du får inget hjälpmedel om värdet är för lågt, men du kan få annat stöd av audionomen.

Skåne

Vem ska jag kontakta i Skåne?

Du får träffa en audionom antingen på en audionommottagning eller en audiologimottagning.

 • Är du 20 år eller äldre och behandlas av en öronläkare ska du kontakta en audiologimottagning på ett sjukhus i Skåne. Det kan variera hur du ska göra för att få hjälp. Ibland kan du behöva en remiss eller göra en egen vårdbegäran. 
   
  Audiologimottagningar Helsingborg, Kristianstad, Lund och Ystad 
 • Är 20 år eller äldre och behandlas inte av en öronläkare ska du kontakta en audionommottagning i Skåne. Det finns ungefär trettio audionommottagningar som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Du kan välja själv vilken mottagning du vill gå till. Du behöver ingen remiss.

  Audionommottagningar i Skåne

Hur görs bedömningen?

Vid ditt första besök hos audionomen får du genomgå en hörselundersökning. Resultatet registreras i ett så kallat audiogram. Du får också berätta för audionomen om dina behov och önskemål och beskriva hur du tycker att din hörsel fungerar.

Olika typer av hörapparater passar olika behov. Audionomen föreslår lämpliga hörhjälpmedel utifrån din situation och hur du själv beskriver dina problem och behov. 

De riktlinjer som finns i regionen påverkar också vilka hjälpmedel audionomen föreslår. I alla regioner finns det vissa hjälpmedel som audionomen i första hand ska skriva ut, utifrån vad du behöver. Det kallas för att det finns ett upphandlat sortiment.

Hur går utprovningen till?

Du behöver komma till audionomen flera gånger för att prova ut hjälpmedel.

Be att få se flera alternativ

Förutom att det finns olika typer av hörapparater finns det många varianter och olika varumärken. Det gäller också en del andra hörhjälpmedel. Be audionomen att visa olika sorter och berätta om dem.

Finns det flera olika hjälpmedel som kan passa dig ska audionomen informera om det. Du har då rätt att själv välja hörhjälpmedel om audionomen bedömer att det är möjligt utifrån ditt behov och hjälpmedlets pris.

Du ska få vara delaktig i valet av dina hörhjälpmedel. Du kan förbereda dig genom att fundera över dina behov innan ditt besök hos audionomen. Fundera på följande:

 • Vilka miljöer befinner du dig ofta i?
 • I vilka situationer önskar du att du hörde bättre?
 • Vill du kunna justera dina hörapparater själv eller vill du att det sker automatiskt?

Du får testa hjälpmedlet hemma

Du får oftast ta hem de hjälpmedel som audionomen har föreslagit att du ska använda. Då får du prova dem i din vardagsmiljö och använda dem så mycket som möjligt. Sedan kommer du på återbesök och får berätta hur det har fungerat. Audionomen ställer in hörapparaterna så att de passar så bra som möjligt.

Audionomen gör en utvärdering

Efter några besök brukar utprovandet vara färdigt. Audionomen gör en utvärdering för att följa upp att ditt hjälpmedel fungerar som det ska. Då görs olika mätningar eller så fyller du i ett frågeformulär.

Barn ska vara delaktiga i val av hjälpmedel

Det finns ingen åldersgräns när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård, och att hen själv deltar i diskussioner och beslut om behandlingen. Det blir särskilt viktigt under tonåren.

Både du och barnet kan ha funderingar och frågor inför ett besök i vården. Det är bra om ni kan förbereda er hemma. Det finns olika tips beroende på hur gammal barnet är.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får. Informationen ska anpassas till dina behov.

Du har möjlighet att få tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få tolk om du till exempel har talsvårigheter.

Skåne

Här kan du läsa mer om hur du väljer hörapparat:

Stöd inför valet av hörapparat i Skåne (vard.skane.se)

Vad kostar det att köpa hörhjälpmedel?

Du kan få låna, hyra eller köpa hjälpmedel. Den avgift som du får betala varierar mellan olika regioner. Ibland är det helt utan avgift och ibland får du betala en del av avgiften. Ibland betalar du även en besöksavgift hos audionomen.

I vissa regioner kan du få betala mellanskillnaden om du vill ha ett dyrare hjälpmedel, medan andra regioner inte alls säljer hjälpmedel. Det kan vara bra att prova olika hörapparater och jämföra priserna innan du bestämmer dig.

Hjälpmedel genom rekvisition

I några regioner kan du få en viss summa pengar som du själv kan köpa hörapparat eller andra hjälpmedel för. Det kallas att du får en rekvisition.

Du kan också lägga till egna pengar och köpa en dyrare apparat än du annars skulle kunna få. 

Hjälpmedlet är sedan ditt och du ansvarar själv för det.

Här är några frågor att fundera på innan du köper ett hörhjälpmedel genom rekvisition

 • Vad är det för skillnad på hjälpmedel från regionen och dem jag kan köpa själv?
 • Ungefär vad kostar det att köpa hjälpmedel som motsvarar mina behov?
 • Har jag garanti? Vad och hur länge gäller den?
 • Vad händer om jag tappar bort hjälpmedlet eller om det går sönder?
 • Kan jag återgå till regionens utbud om jag inte hittar ett hjälpmedel som jag är nöjd med när jag ska välja?

Kan jag köpa hörhjälpmedel själv?

Ibland rekommenderas du att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel vara om du inte har de behov som krävs för att få ett hörhjälpmedel från regionen eller om du vill ha ett extra hjälpmedel.

Vissa hjälpmedel räknas också som så kallade egenansvarsprodukter, och då måste du köpa dem själv. Egenansvarsprodukter är de hjälpmedel som vanligtvis finns i ett hem och inte ses som någon extra utrustning. Det kan till exempel vara en telefon.

Kontakta en audionommottagning för att få information om var du kan köpa hörapparater eller andra hörhjälpmedel privat.

Skåne

Vad kostar det i Skåne?

Barn och unga som är 19 år eller yngre 

Du som är 19 år eller yngre får välja en hörapparat från Region Skånes upphandlade sortiment. Du betalar inget för själva hörapparaten och inte heller någon utprovningsavgift.

Du som är 20 år eller äldre 

Du som är minst 20 år betalar en utprovningsavgift för hörapparaten. Du betalar samma avgift oavsett om du får en hörapparat till ett öra eller hörapparater till båda öronen.

Om du går till en audionommottagning som arbetar på uppdrag av Region Skåne kan du antingen välja en hörapparat från Region Skånes upphandlade sortiment eller en hörapparat från audionommottagningens övriga sortiment.

Om du går till audionommottagning som drivs av Region Skåne, eller till en öron-, näs- och halsmottagning på ett sjukhus, kan du bara välja hörapparater ur Region Skånes upphandlade sortiment.

Det här gäller när du väljer hörapparat:

 • Du betalar inget för hörapparaten om du väljer en hörapparat från Region Skånes sortiment. Du kan välja från det här sortimentet oavsett vilken mottagning du går till.
 • Om du i stället väljer från det övriga sortimentet får du en bestämd summa pengar att köpa en hörapparat för. Om hörapparaten kostar mer betalar du mellanskillnaden själv. 

Andra hjälpmedel för din hörselnedsättning 

Det finns också andra sorters hjälpmedel för dig som har en hörselnedsättning. Dessa hjälpmedel behöver du ibland inte betala något för. Prata med din audionom om vad du behöver.

Patientavgifter i Skåne 

Skada eller förlust av ett hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta den som skrivit ut ditt hjälpmedel för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet. Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Du kan behöva betala en ersättning om du tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas. Därför kan det vara bra att se över dina försäkringar när du får ett hjälpmedel.

Om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel

Kontakta den mottagning som provade ut hjälpmedlet om det fungerar sämre efter ett tag. Hjälpmedlet kan behöva justeras.

Ibland behövs en ny bedömning av dina behov

Du kan få byta hjälpmedel om dina behov har förändrats. Audionomen gör en ny undersökning och bedömer om du ska byta hjälpmedel.

Du kan få hjälp av patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i din region om du inte tycker att du har fått rätt behandling eller hjälpmedel.

Här kan du läsa mer: Om du inte är nöjd med vården.

Skåne

Lämna omdöme till nationellt kvalitetsregister

När behandlingen är avslutad kan du lämna ett omdöme till det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. Det kan exempelvis handla om hur du har upplevt bemötandet på mottagningen och hur din hörapparat fungerar. Du kan också använda kvalitetsregistret för att jämföra olika mottagningar när du ska välja en audionommottagning. 

Rapporter med statistik, underlag för val av mottagning och information om hur dina personuppgifter behandlas finns på sidan Välja audionommottagning (vard.skane.se). 

Region Skåne ingår i det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. Resultaten från kvalitetsregistret används för att utvärdera och utveckla verksamheterna.  

Nationella kvalitetsregister - 1177

Mer på 1177.se

Hörsel

Det vanligaste hjälpmedlet för hörseln är en hörapparat. Här kan du läsa om hur det är att använda hörapparater. Du får också tips om andra hjälpmedel för hörseln.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva.

Alternativ telefoni

Du som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan