Psykos och vanföreställningar

Psykos

En psykos innebär att du upplever verkligheten förändrad och annorlunda, och har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Du kan till exempel höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Det är viktigt att du får behandling tidigt om du har fått en psykos.

Psykossjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar där verkligheten upplevs annorlunda. Den vanligaste psykossjukdomen är schizofreni. Andra psykossjukdomar är reaktiv psykos, schizoaffektivt syndrom, vanföreställningssyndrom och förlossningspsykos.

Det är inte alltid som symtom på psykos beror på en psykossjukdom. Du kan få psykotiska symtom av till exempel en skrämmande eller svår händelse, en sjukdom eller om du använder vissa droger. 

Du som är närstående till någon som har en psykossjukdom kan läsa mer i den här artikeln.

Mer på 1177.se

För barn - Våga berätta

Om du mår dåligt eller har det jobbigt ska du inte behöva vara ensam. Att berätta för någon kan vara en bra början. Besök Våga berätta så får du veta mer.

Till toppen av sidan