Psykiska sjukdomar och besvär

Har du besökt psykiatrin? Ta chansen att påverka

Du som nyligen har haft kontakt med psykiatrin kan bli tillfrågad att delta i en enkät. I den får du svara på frågor om hur du upplevde vården. Varje person har sin unika upplevelse, därför är det viktigt att just du deltar. Dina svar kan hjälpa till att utveckla vården.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Dina svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till dig personligen. 

Endast du som blivit utvald kan svara på enkäten. Läs mer om hur urvalet har gjorts längre ner i den här texten.

Logga in och fyll i dina kontaktuppgifter för att delta. 

Till toppen av sidan