Mun, läppar och tunga

Läppspalt, käkspalt, gomspalt - LKG-spalt

En del barn föds med spalt i läpp, käke eller gom. Det kan också vara en kombination av spalter. Den felaktiga utvecklingen av ansiktet benämns ofta LKG-spalt. Den innebär att delar i barnets ansikte inte har vuxit ihop som de brukar. LKG-spalt går att operera med bra resultat.

Bilderna visar exempel på en behandlad läpp-käkspalt. Den första bilden är innan operationen, den andra är fyra månader efteråt och den tredje bilden är 12 månader efter operationen.

Olika typer av LKG-spalt

Hos en del barn är det som ett litet hack i läppen, hos andra går läppspalten hela vägen från läppen upp till näsan. Ibland är även käken delad, helt eller delvis, och ibland även gommen. I vissa fall är bara gommen delad.

Barnet kan ha spalt på något av dessa sätt:

  • Läppen, kallas läppspalt.
  • Läppen och käken, kallas läpp-käkspalt
  • Gommen, kallas gomspalt.
  • En kombination av läppspalt, käkspalt och gomspalt.

Läppspalt och läpp-käkspalt kan vara enkelsidig eller dubbelsidig, det vill säga bara på ena sidan under näsan eller på bägge sidor.

Hur upptäcks LKG-spalt?

Ofta upptäcks en spalt i läppen i samband med ultraljudsundersökning vid graviditet. Då får du information om det direkt.

Det är svårare att upptäcka en spalt i gommen med ultraljud eftersom det är svårare att se den. Gomspalt upptäcks ofta med en gång efter att barnet fötts, när barnet kontrolleras på BB. Gomspalt kan visa sig vara en orsak om det till exempel är svårt för barnet att suga vid amning.

Läs mer

När barn har svårigheter med tal och språk

Barn kan ha svårt att utveckla sitt tal och språk på flera sätt. De kan till exempel ha svårt att få fram ord eller uttala ord, ha svårt att förstå vad andra säger eller ha svårt att göra sig förstådda. Läs om vilket stöd och behandling barnet och du kan få.

Till toppen av sidan